BRUKSELA–()–Firma Syntagma Capital ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie negocjacji na wyłączność ze spółką Eramet w sprawie przejęcia Erasteel (https://www.erasteel.com). Przedsiębiorstwo jest globalnym liderem w dziedzinie metalurgii konwencjonalnej i metalurgii proszków stali szybkotnącej wykorzystywanej do wysokowydajnych narzędzi służących do obróbki mechanicznej, wykonywania otworów wiertniczych oraz cięcia. Ponadto Erasteel posiada wyjątkowe zdolności w obszarze recyklingu w Europie, oferując zrównoważone rozwiązania w zakresie odzyskiwania baterii, katalizatorów i metali. Firma zatrudnia ok. 850 pracowników w sześciu zakładach we Francji, w Szwecji i Chinach. W 2022 r. firma Erasteel osiągnęła przychody rzędu ok. 275 mln EUR, głównie świadcząc usługi na rzecz sektora lotniczego i kosmicznego, motoryzacyjnego oraz przemysłowego.

Przewiduje się, że proponowana transakcja, która jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym poinformowania i zasięgnięcia opinii rad zakładowych oraz uzyskania innych zgód regulacyjnych, zostanie zakończona przed końcem pierwszej połowy 2023 r.

– Pomimo trudności na rynku fuzji i przejęć Erasteel jest przedmiotem naszej drugiej umowy zawartej w 2023 r. i trzeciej w ciągu ostatnich 6 miesięcy, co odzwierciedla naszą zdolność do zapewniania sprzedawcom szybkości i pewności transakcji. Cieszymy się z perspektyw dalszego rozwoju Erasteel na skalę globalną. Erasteel jest także naszą trzecią wyodrębnioną jednostką i dodatkowo wzmacnia naszą pozycję jako preferowanego partnera w Europie w przypadku skomplikowanych operacji wyodrębnienia jednostek – powiedział Sebastien Kiekert Le Moult, partner zarządzający Syntagma.

– Zamierzamy wykorzystać nasze globalne doświadczenie w obszarze metali oraz szeroką wiedzę Erasteel w zakresie badań i rozwoju oraz techniki, globalną obecność firmy, a także solidne relacje z klientami, aby nadal pobudzać jej wzrost, zarówno organiczny, jak i w ramach ukierunkowanych fuzji i przejęć. Zamierzamy także przyspieszyć rozwój oddziału Erasteel zajmującego się recyklingiem we Francji – powiedział Frank Coenen, partner w Syntagma.

Z ramienia Syntagma w transakcji wzięli udział Sebastien Kiekert Le Moult (partner zarządzający), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), Fabio Yamasaki (kierownik) i Gabriele Lo Monaco (starszy wspólnik).

Firma Syntagma korzystała z doradztwa firm Willkie Farr Gallagher (doradztwo prawne), Lincoln International (doradztwo w zakresie fuzji i przejęć), PwC (doradztwo finansowe) oraz Advention Business Partners (doradztwo handlowe i strategiczne).

Informacje o Syntagma Capital

Firma Syntagma inwestuje w spółki, które mogą skorzystać z praktycznej wiedzy operacyjnej w celu przyspieszenia wzrostu i poprawy wyników dla wszystkich interesariuszy. Firma jest doświadczonym operatorem, działającym w spółkach na skalę globalną i zarządzającym nimi. Wykorzystuje swoje wewnętrzne zasoby do opracowywania skutecznych strategii oraz realizowania ich w celu osiągnięcia pełnego potencjału i tworzenia trwałej, długoterminowej wartości. Syntagma inwestuje w przedsiębiorstwa i kieruje spółkami w szerokim zakresie branż, ze szczególnym uwzględnieniem rynków materiałowych, chemicznych, przemysłowych i usług dla biznesu, w tym produkcji, dystrybucji, transportu i logistyki, wynajmu sprzętu, usług w sektorze metalowym i innych branż. Firma, jako sygnatariusz zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ, zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ESG we wszystkich inwestycjach, a jej siedziba znajduje się w Brukseli (Belgia). Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://syntagmacapital.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

source